logo

kontakt

WIARYGODNY STANDARD

PKJPA istnieje od ponad 10 lat. W ramach PKJPA zrealizowano ponad 300 audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak, aby jak najlepiej obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Dziś PKJPA to trzon najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku. Jest to uznany i szanowany standard, na którym polegają setki klientów.

Historia

Program PKJPA liczy już ponad 10 lat. Jego podstawę stanowiły zapisy normy brytyjskiej (IQCS) będące w owym czasie najbardziej rozbudowaną regulacją dotyczącą jakości realizacji badań. Pierwszy audyt PKJPA został przeprowadzony w 2001 r. wśród 15 firm badawczych będących sygnatariuszami porozumienia w sprawie stosowania Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Rok później certyfikat można było uzyskać już w pięciu różnych rodzajach badań (a nie jeden ogólny). W następnych latach do programu przystępowały nowe instytuty badawcze, a program ulegał modyfikacjom i ciągłemu udoskonalaniu przez wprowadzanie kolejnych regulacji i dziedzin, aby ostatecznie w 2009 r., po gruntownych zmianach, przyjąć formę tzw. audytu wg podejścia procesowego. Obecnie PKJPA obejmuje 8 dziedzin i skupia ponad 30 agencji badawczych.

DOŁĄCZ
DO PKJPA