logo

kontakt

KOMPLEKSOWY SYSTEM

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Ważnymi komponentami systemu są także rozwiązania techniczne platformy e-PKJPA zapewniające sprawną wymianę informacji między sygnatariuszami programu.

DOŁĄCZ
DO PKJPA