logo

kontakt

NIEZALEŻNY AUDYT

Obiektywnie o jakości może mówić jedynie ktoś bezstronny. W przypadku branży badawczej taką funkcję pełnią audytorzy PKJPA. To grupa doświadczonych, niezależnych specjalistów, którzy co roku poddają kontroli przestrzeganie przez instytuty badawcze zapisów programu. Ich pozytywny werdykt uprawnia instytut do posługiwania się znakiem PKJPA.

DOŁĄCZ
DO PKJPA